ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
อยากร้องเรียนเรื่องการใช้พื่นที่ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินคะ ตรงช่วงถนนรามคำแหงตั้งแต่แยกบ้านม้า ถึงช่วงรามคำแหง 129 อยากให้ลงมาดูว่ามีการปิดพื้นผิวถนนมากเกินความจำเป็นหรือไม้่ หลายๆช่วงถนนปิดจนเหลือฝั่งละเลนครึ่ง สามารถวิ่งได้แค่คันเดียวตรงทางโค้ง ทำให้รถติดมากทั้งวัน คุณประชาสัมพันธ์ว่า "ความสุขเเพื่ออนาคต" แต่อยากจะฝากว่า ปัจจุบันได้รับความทุกข์หนักมาก และตรงบริเวณรามคำแหง 127/3-129 และรามคำแหง 94-100 นั้น พื้นผิวถนนเป็นหลุมบ่อขั้นรุนแรง เคยร้องเรียนไปที่ ผู้รับเหมา คืออิตาเลียนไทย หลายครั้ง แต่ก็ไม่มีการแก้ปัญหาใดๆ หลายครั้งเบอร์ที่ประชาสัมพันธ์ไว้ว่าหากมีปัญหาอะไร ก็ยกสายออก ไม่สามารถติดต่อได้
ฉัตรวีรยา ธัญรดาอัครศิริ [ 24-09-2561]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 รฟม. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน รฟม. 20/08/2562ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :