ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
เสียได้เสียดี สัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์เดียว เสียไป 4 - 5 ครั้ง มาวันนี้ 27 พย. 60 ขัดข้องสายสุขัมวิท ตอน 8.50 น. คนยืนล้นชานชาลา ร้องเรียน กทม. แล้ว แต่บอกไม่มีอำนาจ ตลกไหมล่ะ? กทม.ไม่ดูแลทั้งๆที่เป็นหน่วยงานเจ้าสังกัด รํฐบาลน่าจะลงมาดูแลได้แล้ว ขัดข้องเฉลี่ย เดือนละ 4 ครั้ง ขึ้นไป แย่มาก น่าจะมีค่าปรับนะ เช่น ขัดข้อง 1 นาที ปรับ 1 หมื่นบาท ป็นต้น
ดำ [ 06-12-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 รถไฟฟ้าบีทีเอส อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งข้อความไปยังเพจบีทีเอสได้ รฟม. 20/08/2562ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :