ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
เรียน ผู้บริหารการบินไทย ดิฉันและครอบครัวจำนวน 7 คน พร้อมผู้โดยสารท่านอื่นๆๆอีกจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมาทำฮัจย์เมื่อวันที่ 22/8/60 โดยสารการบินไทย TG8858 JED ดิฉันกับครอบครัวขึ้นเครื่องบินเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่ปรากฎว่าพอขึ้นเครื่องไปไม่มีที่นั่งและที่นั่งของตัวเองก้อมีคนอื่นนั่งแทน ต้องเดินหาที่นั่งว่างทุกคนแยกกันหาที่นั่ง จนเหลือดิฉันกับสามีที่ต้องยืนคอยให้เจ้าหน้าที่หาที่นั่งว่างไม่ทราบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้งัยค่ะทำไมให้คนอื่นนั่งที่ดิฉัน เครื่องครั้ง
ปัดทมา พยุงทอง [ 07-09-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 --------------- Original Message --------------- From: Thai Airways International [customer@thaiairways.com] Sent: 01/09/2017 15:34 To: lah_lll@hotmail.com Subject: BKKS4/00020457-TS เลขที่อ้างอิง : BKKS4/00020457-TS 1 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เรียน คุณปัดทมา พยุงทอง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงเรื่องการจัดที่นั่งบนเที่ยวบินพิเศษ ทีจี 8858 จากกรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ มีความเสียใจที่ทราบว่าท่านและคณะไม่ได้ที่นั่งบนเครื่องบินตามที่ระบุไว้บนบัตรขึ้นเครื่องและใคร่เรียนขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความพึงพอใจในการเดินทางครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งตามรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ผู้โดยสารในเที่ยวบินพิเศษแบบนี้ จะเดินทางด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ และเป็นผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรกเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้มีการระบุไว้ให้ทราบว่าเดินทางด้วยกันตั้งแต่ตอนทำการจอง โดยหลังจากที่มีการออกบัตรขึ้นเครื่อง (boarding pass) ไปแล้ว จะมีการสลับที่นั่งกันเอง จนเป็นเรื่องปกติของเที่ยวบินแบบนี้ ซึ่งหากไม่กระทบกับเรื่องความปลอดภัยของเที่ยวบินแล้ว พนักงานก็จะอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใคร่กราบเรียนขออภัยที่พนักงานไม่สามารถควบคุมให้ผู้เดินทางดำเนินการตามขั้นตอนแบบเที่ยวบินปกติได้ โดยที่ท่านและคณะได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวบนเที่ยวบินนี้ และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาแจ้งมาให้ทราบ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านและคณะอีกในการเดินทางครั้งต่อๆ ไป ขอแสดงความนับถือ ตราใจ ศรีอุดมมงคล กองบริการลูกค้าสัมพันธ์ คุณปัดทมา พยุงทอง 21/08/2562ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :