ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง เมื่อก่อนในเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม จะมีหัวข้อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ผู้สนใจอ่านและติดตามเรื่อง ปัจจุบันไม่เห็นมีในเว็บไซต์นี้แล้ว ขอเรียนว่า หัวข้อเรื่องร้องเรียนที่เคยเผยแพร่ในครั้งก่อนมีประโยชน์มาก ทำให้ทราบผลการดำเนินการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรต่อมิอะไรให้ยุ่งยากซึ่งดีต่อประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมาก การเอาวิธีการแบบใหม่นี้มาใช้ไม่ทราบจะปกปิดอะไร สร้างความยุ่งยากในการติดตาม ขี้เกียจทำงานกันหรืออย่างไรประชาชนทั่วไปไม่ได้มีความสามารถในการลงทะเบียนกันซักเท่าไหร่หรอก น่าจะทราบกันดีในเรื่องนี้ ช่วยทำอะไรให้มันง่ายๆในการเข้าถึงข้อมูล และให้มีประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด นี่แหละที่ประชาชนต้องการอย่างแท้่จริง
ประชาชน [ 17-03-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 ทางผู้ดูแลระบบขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง และขอชี้แจงดังนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบร้องเรียนร้องทุกข์มีปัญหา จึงไม่สามารถให้บริการระบบฯ ได้ชั่วคราว แต่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบ และขอแจ้งว่าสามารถให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ ได้ตามปกติแล้ว เว็บมาสเตอร์ กระทรวงคมนาคม 31-03-2560ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :