ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
ขับรถปาดซ้ายปาดขวา บีบแตร์ไร้รถข้างหน้าเพื่อจะแซงรถบริษัทเดียวกันที่ออกมาก่อนคันตัวเพื่อจะแย้งกันรับผู้โดยสารในปทุมธานีผู้โดยสารเต็มรถตู้ประมาณ19คนดันมาแวะเติมก๊าส มารยาทการพูดจาไม่สุขภาพกับผู้โดยสาร คนขับเบอร์4ชื่อทรรศนะ
ผู้หวังดี [ 28-01-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 บริษัท ขนส่ง จำกัด รับทราบส่งหน่วยเกี่ยวข้องตรวจพร้อมลงโทษตามระเบียบต่อไป complain@transport.co.th 31-01-2560ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :