ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
เหตุเกิดเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 รถสิบล้อที่ถมดินบนถนนที่กำลังก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3-บ้านทุ่งอ้ายบ้า อ.เมือง จ.ระยอง ถมดินบนถนนบริเวณหน้าบ้านป้าเยาว์ เข้ามากลับรถในซอยแคบๆ(ซอยตรงข้ามบ้านป้าเยาว์ ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ 700 เมตร) ถอยชนต้นเสาไฟฟ้าหักโค่น แล้วเอาไม่มาค้ำไว้ ซึ่งบ้านหลังที่ต้นเสาไฟฟ้าล้มมีเด็ก 4คน ซึ่งเกรงจะเกิดอันตราย โดยขั้นต้น ได้แจ้งคนงานที่อยู่บริเวณนั้น โดยได้คำตอบว่า "ผมไม่ได้ชน ผมจะซ่อมได้อย่างไร และผู้รับเหมารายเดิมไม่ได้มาทำงานแล้ว" จึงขอความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และผลจากการกระทำที่ไม่มีความรับผิดชอบของผู้รับเหมา เกี่ยงกันไปกันมา โดย ณ ขณะนี้ ไม้ที่ค้ำเสาไฟได้หลุดออกโดยมีเพียงสายไฟฟ้าที่ตรึงต้นเสาไฟฟ้าไว้ไม่ให้ล้มตกถึงพื้น จึงขอความช่วยเหลือมายังท่านผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมแซมกลับคืนให้มีความปลอดภัย อยากจะส่งภาพให้ดู แต่ไม่มีช่องทางให้ส่งรายละเอียดรูปภาพ ขอบคุณครับ
นายณัฐพงศ์ เสน่ห์ [ 28-01-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 เรียนผู้ใช้นามว่า "นายณัฐพงศ์ เสน่ห์" กรมทางหลวงชนบท ได้รับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรณี "รถสิบล้อที่ถมดินบนถนนที่กำลังก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนสาย รย.1012 ถอยชนต้นเสาไฟฟ้าหักโค่น" แล้ว กรมทางหลวงชนบท ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว ขอขอบคุณในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ กรมทางหลวงชนบท 17-03-2560
 2 กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า 1.โครงการดังกล่าว คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3-บ้านทุ่งอ้ายบ้า อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง 17.545 กิโลเมตร โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง เป็นผู้รับจ้างฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 118/2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างฯเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 และแล้วเสร็จวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 720 วัน 2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการแก้ไขโดยเปลี่ยเสาไฟฟ้าที่หักโค่นให้ใหม่ เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าพบผู้ร้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งผู้ร้องมีความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงชนบท 17-03-2560ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :