ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันเป็นประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารที่สถานีขนส่งสายใต้อยู่เนืองๆ ซึ่งสถานีขนส่งสายใต้นั้น เป็น 1 ใน 3 ของขนส่งหลักที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดต้องมาใช้บริการ และทุกครั้งที่เข้าไปใช้บริการพบว่าตัวสถานีนั้นมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเหมือนไม่ได้รับการดูแลรักษา ทั้งทีเป็นสถานีขนส่งใหญ่ของกรุงเทพมหานคร และของประเทศ ความเสื่อมโทรมที่ว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น - ห้องน้ำ มีความสกปรก เฉอะแฉะ ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งๆที่มีจุดบริการแค่จุดเดียว แต่เหมือนไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร - อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำผุพัง เช่น ประตู ชักโครกทั้งแบบนั่งยองและแบบนั่งราบ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ กระจกส่องบริเวณอ่างล้างมือ - ถนนโดยรอบอาคารมีแต่เศษขยะ ถุงพลาสติก เหมือนไม่เคยเก็บกวาด ให้ความรู้สึกล้าหลังเหมือนขนส่งบ้านนอกเมื่อ 20 ปีก่อนเลยค่ะ ที่ยกตัวอย่างคือสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปจับผิด อย่างให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ สถานีขนส่งฯ มันก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเหมือนกันนะคะ อย่าปล่อยให้มันทรุดโทรมลงไปอย่างหน้าเสียดายเลยค่ะ
คุณพี [ 12-01-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 บริษัท ขนส่ง จำกัด รับทราบข้อร้องเรียน และขอเรียนชี้แจงว่าสถานีขนส่งกรุงเทพฯ บรมราชชนนี (สายใต่ใหม่) พื้นที่อาคารสถานี และบริเวณโดยรอบเป็นของเอกชน บขส.ไม่มีส่วนในการบริหารจัดการ แต่จะส่งเรื่องให้หน่วยเกี่ยวข้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้ทราบเพิ่อนำไปปรับปรังแก้ไขต่อไป complain@transport.co.th 27-01-2560ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :